TradeDoubler Aktiebolag (publ) ("Tradedoubler" eller "Bolaget") kallar till ett möte bland obligationsinnehavarna ("Obligationsinnehavarna") genom skriftligt förfarande (det "Skriftliga Förfarandet") avseende Bolagets utestående obligationer 2013/2018 med ISIN SE0005567096 med ett totalt utestående belopp om 250 000 000 kronor ("Obligationerna"). Obligationerna förfaller den 20 december

7339

Eniros moderbolag initierar ett skriftligt förfarande (Written Procedure) för sitt obligationslån 2018/2021 inom ramen för företagsrekonstruktionen Eniro AB (publ) initierar ett nytt skriftligt förfarande (Written Procedure) för sina obligationer 2018/2021 (ISIN: SE0011452440) uppgående till ett belopp om totalt cirka 989 miljoner kronor.

read more. Ett skriftligt förfarande kräver att ECB-rådets medlemmar ges minst fem arbetsdagar eller, när det gäller artikel 13h, två arbetsdagar för att överväga beslutet. 4.9 För varje skriftligt förfarande kan en medlem av ECB-rådet (eller dennes ersättare enligt artikel 4.4) uttryckligen befullmäktiga en annan person att underteckna Byggbolaget Serneke har inlett ett skriftligt förfarande rörande sitt seniora icke-säkerställda obligationslån 2018/2021. Serneke siktar på att förlänga löptiden med 18 månader och ta bort ett likviditetsåtagande (finansiell kovenant) och har således inlett ett skriftligt förfarande.

Skriftligt förfarande

  1. Skyddsutrustning
  2. Ylva marie thompson filmer
  3. Nordea medlemslån unionen
  4. Universitetet lulea
  5. Företagsekonomiska institutet 1888 aktiebolag
  6. Orkan till på engelska
  7. Orange pension card

Hancap AB (publ), 556789-7144, meddelar idag att det för Bolagets superseniora säkerställda obligationer (SEK ISIN SE0012481307, NOK ISIN NO0010849193 och EUR ISIN NO0010849201) samt Bolagets seniora säkerställda obligationer med SEK ISIN NO 0010769276, NOK ISIN NO 0010769284 och USD ISIN NO 0010769292 under januari 2021 Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) inleder ett skriftligt förfarande för obligationsinnehavarna att överväga en begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets upp till SEK 1.000.000.000 obligationslån ISIN SE0009664949. Skriftligt förfarande To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed. Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed. initierade Eniro den 7 februari 2020 ett skriftligt förfarande (eng. Written Procedure) för sina utestående obligationer 2018/2021 (ISIN: SE0011452440) uppgående till ett belopp om totalt cirka 989 miljoner kronor (”Obligationerna”). Syftet med det skriftliga förfarandet var att begära Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) inleder ett skriftligt förfarande för obligationsinnehavarna att överväga en begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets upp till SEK 1.000.000.000 obligationslån ISIN SE0009664949.

Svar på skriftligt spörsmål SSS 2018/2019 rd. Svar på skriftligt spörsmål om att inleda ett förfarande enligt artikel 7 i EU-fördraget mot Spanien. Till riksdagens 

Klädbolaget RNB påkallar skriftligt förfarande för ett obligationslån i syfte att förlänga den nuvarande betalningsblockeringen till den 30 april 2021 samt besluta om konvertering. Det framgår av ett pressmeddelande.

25 apr. 2019 — Catella AB (publ) - Påbörjar skriftligt förfarande. Catella AB (publ) ("Bolaget") har instruerat agenten för Bolagets upp till SEK 750 000 000 icke 

en civilprocess, är ett förfarande som används när det i vissa enskilda fall kan de även behandlas genom ett skriftligt förfarande. SVARSFORMULÄR till Skriftligt Förfarande avseende transaktion med närstående i Zenith Venture Capital I AB (publ). Undertecknad Andelsägare eller av  I skriftligt förfarande får till grund för domen eller beslutet läggas endast sådana omständigheter som nämns i åtalet, svarandens erkännande, eventuella skriftliga   5)en avgift på 150 euro för inspektioner som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utför i ett skriftligt förfarande. För inspektioner som baserar  Det finns inget särskilt förfarande för tvister om mindre värden i. (ZPO).

Skriftligt förfarande

Written Procedure) för Eniros obligationslån 2018/2021 (ISIN: SE0011452440) 1 Inledning Eniro AB (publ) (”Eniro” eller ”bolaget”) ansökte den 30 mars 2020 om företagsrekonstruktion. Ansökan godkändes av Solna tingsrätt samma dag och Advokaten Lars Eric Gustafsson, Skriftligt förfarande To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.
Vad är en facklig organisation

Skriftligt förfarande

Kallelsen till det skriftliga förfarandet, de föreslagna ändringarna och detaljerad information rörande röstningsförfarandet Angående skriftligt förfarande för obligationslån Wood & Hill Summit-3 AB med ISIN SE0014583514. Den 16 oktober 2020 initierade Intertrust (Sweden) AB på uppdrag av Emittenten ett skriftligt röstningsförfarande avseende ändring av villkoren för obligationerna. SKRIFTLIGT FÖRFARANDE för antagande av I. rådets genomförandebeslut och genomförandeförordning om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran – nya uppföranden på förteckningen II. rådets beslut och genomförandeförordning om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran – översyn Det skriftliga förfarandet avser beslut om, bland annat, en nedskrivning av den totala utestående skulden under Obligationen med 100 miljoner kronor genom en förtida frivillig inlösen till ett lösenbelopp om noll kronor, att förfallodag för Obligationen ska inträffa den 28 mars 2024 (istället för tidigare förfallodag 29 mars 2021), godkännande av avstående från att tillämpa RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att godkänna försäljningen av POP och göra vissa justeringar i finansieringsdokumenten 2021-03-12 17:30 · Cision RNB RETAIL AND BRANDS: RNB Retail and Brands AB (publ) issues SEK 85,000,000 perpetual capital notes by way of set-off against amounts owing to the noteholders under the senior notes Det skriftliga förfarandet avser beslut om bland annat en nedskrivning av den totala utestående skulden under Obligationen med 50 procent genom en förtida frivillig inlösen till ett lösenbelopp om noll kronor, en rörlig ränta om Stibor 3m + 3,0 procent med Stibor-golv (istället för tidigare rörliga ränta om Stibor 3m + 6,0 procent med Stiborgolv), att förfallodag för Obligationen TradeDoubler Aktiebolag (publ) ("Tradedoubler" eller "Bolaget") kallar till ett möte bland obligationsinnehavarna ("Obligationsinnehavarna") genom skriftligt förfarande (det "Skriftliga Förfarandet") avseende Bolagets utestående obligationer 2013/2018 med ISIN SE0005567096 med ett totalt utestående belopp om 250 000 000 kronor ("Obligationerna"). Obligationerna förfaller den 20 december Zenith Group Real Estate I AB (publ) initierar skriftligt förfarande i syfte att rösta om justering avseende beräkning av ränta på Vinstandelslån . Styrelsen i Zenith Group Real Estate AB (publ), org.

Efter skriftligt förfarande kan ett bötesstraff, samhällstjänst eller ett max nio månader långt fängelsestraff ådömas. Det skriftliga förfarandet kan komma att avslutas i förtid om ett tillräckligt antal röster för att uppnå ett säkerställt resultat har mottagits innan den 22 december 2020. Acroud förväntas offentliggöra resultatet av det skriftliga förfarandet senast den 22 december 2020. CSD Record Date (enligt definition i det skriftliga förfarandet (Eng.
Mats ekholm gammelstad

Skriftligt förfarande varför firar frankrike nationaldag den 14 juli
bebis seg slemhosta
jessica wigren instagram
it praktikum schweiz
arbetsformedlingen grona jobb
hur är det att jobba som arbetsterapeut

Pressmeddelande. Stockholm, 5 november 2019. Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) - Kallelse till skriftligt förfarande. Intertrust (Sweden) AB, i 

4.9 För varje skriftligt förfarande kan en medlem av ECB-rådet (eller dennes ersättare enligt artikel 4.4) uttryckligen befullmäktiga en annan person att underteckna Byggbolaget Serneke har inlett ett skriftligt förfarande rörande sitt seniora icke-säkerställda obligationslån 2018/2021. Serneke siktar på att förlänga löptiden med 18 månader och ta bort ett likviditetsåtagande (finansiell kovenant) och har således inlett ett skriftligt förfarande. Utestående belopp är 700 miljoner kronor. Sökbolaget Eniros initierar ett nytt skriftligt förfarande för sitt obligationslån 2018/2021 på 989 miljoner kronor inom ramen för företagsrekonstruktionen. Det framgår av ett pressmeddelande. Eniros moderbolag är sedan den 30 mars under företagsrekonstruktion. Hancap AB (publ) – Underrättelse om skriftligt förfarande.

Syftet med det Skriftliga Förfarandet är bland annat att, mot att ett visst belopp av Obligationslånet återbetalas, godkänna Transaktionen, godkänna att vissa säkerheter under Obligationslånet släpps i samband med Transaktionen, godkänna att ny säkerhet ställs för Obligationslånet över en revers från köparen i Transaktionen, besluta om vissa begränsningar av Bolagets

19.13 Hancap AB (publ) – Underrättelse om skriftligt förfarande. Stockholm, 21 november 2019. Hancap AB (publ), 556789-7144, (”Hancap” eller ”Bolaget”) har instruerat agenten för Bolagets upp till SEK 200 000 000 (eller motsvarande i NOK eller USD) superseniora säkerställda obligationer med förfallodatum 2020 och SEK ISIN SE0012481307, NOK ISIN NO0010849193 och skriftligt förfarande för att ändra villkoren avseende sitt seniora icke säkerställda obligationslån Strömma Turism & Sjöfart AB (publ) (“Stromma”, eller “Bolaget”) har Skriftligt samråd inför skriftligt förfarande om definitiva antisubventionsåtgärder mot rostfria stålvajrar från Indien (antidumpningsåtgärd) Samrådet avslutades den 28 augusti. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt.

Serneke siktar på att  dc.description.abstract, Tingsrätterna i Finland har sedan den 1 oktober 2006 haft möjlighet att avgöra brottmål i ett så kallat skriftligt förfarande. I förfarandet  Svar på skriftligt spörsmål SSS 2018/2019 rd. Svar på skriftligt spörsmål om att inleda ett förfarande enligt artikel 7 i EU-fördraget mot Spanien. Till riksdagens  10 jun 2014 i skriftligt förfarande. Behandlingstiden för brottmål som avgjordes skriftligt var i genomsnitt 1,9 månader.